www.Speiderslipp.com


Bestill slipping

Alle felter fylles ut om bestillingen skal være gyldig.

Navn:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Båttype:
Båtens navn:
Lengde/bredde/dybde:
Vekt:
Dato/periode for slipping:
Annen informasjon: (eks. stålbåt, contrast 32 ol)
Jeg aksepterer at slipping skjer på båteiers ansvar.